Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS

Cập nhật lúc: 21:43 28/01/2016

  • Tệp tin đính kèm:

  • 15012016163525_Phan_hang_GV.zip Tải về
QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 


QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ