Lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Cập nhật lúc: 15:51 07/06/2016

  • Tệp tin đính kèm:

  • Du thao TTLT VTVL.docx Tải về
Bấm vào nút Hiện/Ẩn để xem nội dung