Văn bản chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ Hội thi GVCN Giỏi cấp huyện

Cập nhật lúc: 15:08 03/11/2015

Quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông AnaNhiệm vụ trọng tâm cấp THCS năm học 2015 -2016

 

Kế hoạch thi GVCN giỏi cấp THCS năm 2015


Thể lệ Hội thi GVCN giỏi cấp huyện lần thứ nhất năm 2015