Văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ Hội thi GVCN Giỏi cấp huyện

Cập nhật lúc: 12:03 03/11/2015

ĐLuật Giáo dục

 


Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCSQuy chế làm việc đối với giáo viên phổ thông Hướng dẫn định mức biên chếQuy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học