Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT

Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Quyết số 1549/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đak Lak

Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

Hồ sơ bàn giao chất lượng giáo dục

Kế hoạch bàn giao chất lượng giáo dục và các văn bản liên quan

Thông báo 230/TB-UBND

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch năm 2012

Hướng dẫn 1348/HDLN/GDĐT-NV

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng GD-ĐT thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 186/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba

Quyết định số 186/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba

Khung kế hoạch thời gian năm học 1011-2012

Khung kế hoạch thời gian năm học học 2011-2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011 - 2012

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011 - 2012

Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012

Quyết định của UBND tỉnh về Kế hoạch và thời gian anwm học 2011-2012

Giáo án GDCD 7

Giáo án GDCD 7

Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Y Ngông

Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Y Ngông

Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh

Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh
THƯ VIỆN ẢNH