Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non

Cập nhật lúc: 08:46 07/03/2013

  • Tệp tin đính kèm:

  • 201142022626Quanly_Nguyenthithuy_MaugiaoBinhminh.doc Tải về
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy, Phó hiệu trưởng trường MG Bình Minh Đạt giải A cấp huyện năm học 2009-2010
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non