Kinh nghiệm về lãnh đạo và quản lý

Cập nhật lúc: 08:46 07/03/2013

  • Tệp tin đính kèm:

  • 2011122417507LE THI QUY_ QUAN LY_TRUONG TH KRONG ANA.DOC Tải về
Tác giả: Lê Thị Quý Hiệu trưởng trường Tiểu học Krông Ana Đạt giải A cấp huyện năm học 2010-2011
Kinh nghiệm về lãnh đạo và quản lý