Kinh nghiệm quản lý chỉ đạo chuyên môn về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở cấp tiểu học

Cập nhật lúc: 08:46 07/03/2013

  • Tệp tin đính kèm:

  • 20111224175324QUANLY_VOTHINGOCHOA_THTRANPHU.doc Tải về
Tác giả: Võ Thị Ngọc Hoa Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú Đạt giải B cấp huyện năm học 2010-2011
Kinh nghiệm quản lý chỉ đạo chuyên môn về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở cấp tiểu học