Kinh nghiệm giúp học sinh yêu thích học môn Lịch sử lớp 5

Cập nhật lúc: 08:46 07/03/2013

  • Tệp tin đính kèm:

  • 2011122417584LICHSU_BUIVANHUAN_THKRONGANA.doc Tải về
Tác giả: Bùi Văn Huấn Giáo viên trường Tiểu học Krông Ana Đạt giải B cấp huyện năm học 2010-2011
Kinh nghiệm giúp học sinh yêu thích học môn Lịch sử lớp 5