Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 9

Cập nhật lúc: 08:46 07/03/2013

  • Tệp tin đính kèm:

  • 20111224174715HOCHOC_NGUYENNGOCNAM_PGDDT.doc Tải về
Tác giả: Nguyễn Ngọc Năm Phó trưởng phòng GD-ĐT Đạt giải A cấp huyện năm học 2010-2011
Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 9