Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 bậc học Mầm non

Cập nhật lúc: 05:09 08/09/2011

Ngày 18 tháng 8 năm 2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 bậc học Mầm non.

Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Nguyễn Văn Lỡi – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên phụ trách các bộ phận của Phòng GD&ĐT, thành phần dự tổng kết là các đồng chí Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2010-2011, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của bậc học Mầm non trong năm học 2011-2012.
Trong năm học 2010-2011, bậc học Mầm non có 3353 trẻ; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ: kênh A: 3088, tỉ lệ: 92,12%; kênh B: 234, tỉ lệ: 7,87%; kênh C: 31, tỉ lệ: 0,91%; Tổng số trẻ được khảo sát: 1866, loại giỏi: 611, tỉ lệ 32,8%; loại khá: 716, tỉ lệ: 38,4; trung bình: 468, tỉ lệ 25%; chưa đạt yêu cầu: 71, tỉ lệ: 3,8%. 13/13 trường tiếp cận chương trình giáo dục mầm non mới.
Năm học 2011-2012, bậc học Mầm non triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, phấn đấu năm 2011 có 3 xã, thị trấn đạt được các tiêu chí và được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lỡi yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2011-2012.