Bài giảng E-Learning tham khảo

Cập nhật lúc: 00:16 01/12/2015

Hãy chọn một trong các bài học dưới đây để cùng học và cùng tham khảo.

Nếu bị lỗi phần âm thanh người học thoát bài giảng và chạy lại 


1. CẤP TIỂU HỌC

 Số TT

 Họ và tên Giáo viên

 Trường

 Huyện (tỉnh)

Tên bài giảng 

 1

 Đào Thị Trang

 TH Đào Duy Từ

 Huyện Ea Kar

 Một chục, Tia số

 2

 Đinh Thị Trà My

TH Lý Thường Kiệt

 Huyện Krông Năng

 So sánh các số có hai chữ số

 3

 Lê Thị Tuyến

 TH Quảng Phú Cầu

 Huyện Ứng Hòa (Hà Nội)

 Phép cộng dạng 14+3

 4

 Nguyễn Thị Hải Yến

 TH Trần Quốc Oai A

 Huyện Quốc Oai (Hà Nội)

 Phép trừ trong phạm vi 3

 5

 Hoàng văn Minh

TH Thiện Hưng C

Huyện Bù Đốp (Bình Phước)

 Phép cộng trong phạm vi 7


2. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 Số TT

 Họ và tên Giáo viên

 Trường

 Huyện (tỉnh)

 Môn (lớp)

Tên bài giảng 

 1

Lê Quý Đôn

THCS Lương Thế Vinh Đăk To (Kon Tum) Toán lớp 6 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

 2  Nguyễn Thị Như Thủy  THCS Phạm Văn Đồng  Hòa Vang (Đà Nẵng)  Vật lý lớp 8  Sự nổi
 3  Phan Thị Trâm  THCS Phạm Văn Đồng
 Hòa Vang (Đà Nẵng)
 Hình học lớp 7  Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 4  Phan Thị Trâm
 THCS Phạm Văn Đồng
 Hòa Vang (Đà Nẵng)
 Đại số lớp 8  Đơn thức đồng dạng
 5 Bùi Thị Mỹ Nữ  THCS Đỗ Thúc Tịnh
 Hòa Vang (Đà Nẵng)
 Địa lý lớp 8  Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
 Ngô Sơn  THCS Nguyễn Viết Xuân
 Hòa Vang (Đà Nẵng)
 Hình học lớp 7  Định lí Py-ta-go