Bài giảng E-Learning năm học 2015 - 2016 cấp THCS

Cập nhật lúc: 22:52 03/10/2016

Dưới đây là các Bài giảng E-Learning năm học 2015 - 2016 của cấp THCS được xuất bản theo định dạng HTM hoặc HTML

Tải bài giảng dự thi cấp huyện năm học 2015-2016 tại đây

Tên Bài giảng

Đơn vị

Môn 

Học trực tuyến

Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín điện thoại điện tín.

THCS Buôn Trấp

GDCD

Click chuột trái để xem

Cầu Long Biên chứng nhân Lịch sử

THCS Lê Văn Tám

Ngữ văn

Click chuột trái để xem

Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử

THCS Dur Kmăn

Ngữ văn

Click chuột trái để xem

Thêm hình ảnh để minh họa

THCS Lê Văn Tám

Tin học

Click chuột trái để xem

Trình bày cô đọng bằng bảng (Tiếp theo)

THCS Lê Quý Đôn

Tin học

Click chuột trái để xem

Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó

THCS Dur Kmăn

Toán

Click chuột trái để xem

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

THCS Dur Kmăn

Địa lý

Click chuột trái để xem

Thực hành sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

THCS Lê Văn Tám

Địa lý

Click chuột trái để xem

Đất, các nhân tố hình thành đất.

PT DTNT Krông Ana

Địa Lý

Click chuột trái để xem

Ngô quyền và chiến thắng bạch đằng năm 938

THCSLê Đình Chinh

Lịch Sử

Click chuột trái để xem

Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng 939

THCS Lê Quý Đôn

Lịch sử

Click chuột trái để xem

Sự ngưng tụ

THCSLê Đình Chinh

Vật Lý

Click chuột trái để xem

Sự sôi

THCS Buôn Trấp

Vật Lý

Click chuột trái để xem

Bài 50: Vi khuẩn (tiết 1)

THCS Dur Kmăn

Sinh học

Click chuột trái để xem

Vi khuẩn ( Tiếp theo)

THCS Lê Quý Đôn

Sinh học

Click chuột trái để xem

Mốc trắng và nấm rơm

THCS Lương Thế Vinh

Sinh học

Click chuột trái để xem