Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 cấp Trung học cơ sở

Cập nhật lúc: 05:55 08/09/2011

Ngày 20 tháng 8 năm 2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 cấp Trung học cơ sở

Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Nguyễn Ngọc Năm – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên phụ trách các bộ phận của Phòng GD&ĐT, thành phần dự tổng kết là các đồng chí Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Năm - Phỏ trưởng Phòng GD-ĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2010-2011, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của cấp Trung học cơ sở trong năm học 2011-2012.
Trong năm học 2010-2011, giáo dục Trung học cơ sở của huyện đã đạt được một số kết quả quan trọng: Số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học được tuyển sinh vào lớp 6 là đạt 98,3%; tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 98,1%; 94,7% học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá và tốt; 86 % học sinh được xếp loại học lực từ trung bình trở lên.
 
 
Đồng chí Hoàng Văn Loan Chuyên viên Phòng GD-ĐT báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 cấp THCS
 
Năm học 2011-2012, cấp Trung học cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; khắc phục việc dạy học qua đọc chép. Tổ chức hội thảo, toạ đàm về các môn học còn gặp khó khăn (Lịch sử, Vật lý, Tiếng Anh…); đề ra các giải pháp hữu hiệu để kéo giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém và học sinh bỏ học. Nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống dưới 1,5%. Triển khai dạy học tự chọn môn Tin học từ lớp 6 đến lớp 9 ở 100% số trường  Trung học cơ sở.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Năm yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Trung học cơ sở, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2011-2012.