Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo hình thức lây, nhiễm của mã độc mã hóa tài liệu tống tiền

Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo hình thức lây, nhiễm của mã độc mã hóa tài liệu tống tiền

Các Quyết định của UBND huyện Krông Ana về việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý

Các Quyết định của UBND huyện Krông Ana về việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học”

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học”

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

THƯ VIỆN ẢNH