Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo hình thức lây, nhiễm của mã độc mã hóa tài liệu tống tiền

Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo hình thức lây, nhiễm của mã độc mã hóa tài liệu tống tiền

Các Quyết định của UBND huyện Krông Ana về việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý

Các Quyết định của UBND huyện Krông Ana về việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học”

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học”

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Google gây sốc khi biết thông tin về người đã chết

Trợ lý giọng nói của Google có thể xem và hiểu thông tin trong email, biết đó là kỷ niệm buồn nên đã chia sẻ lời cảm thông, giống như cảm xúc của con người.
THƯ VIỆN ẢNH