Video Clip của Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

Cập nhật lúc: 12:30 29/02/2020

Video Clip hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại