Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 11:24 29/02/2020

Thông tin liên hệ

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh COVID-19

STT

Đơn vị

Số điện thoại đường dây nóng

Người phụ trách

1

Sở Y tế

0925107979

Nguyễn Hữu Huyên, Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y

2

BVĐK Vùng Tây Nguyên

02623.919009

Võ Minh Thành, Phó Giám đốc

3

Trung tâm kiểm soát

 bệnh tật

0262.2460701

Trần Kim Long, Phụ trách Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm

4

Phòng Y tế huyện

0905050586

H’Năm Niê, Trưởng phòng

5

Trung tâm Y tế huyện

0905172149

Bùi Công Sự, Giám đốc