Phóng sự với chủ đề "Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ góc nhìn của thanh thiếu nhi" tham gia Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022

Cập nhật lúc: 16:26 24/12/2021

Phóng sự với chủ đề "Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ góc nhìn của thanh thiếu nhi" tham gia Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022

Click vào đường link này để đến trang danh sách tham gia: https://tinyurl.com/25tfpck4