Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật lúc: 21:55 28/03/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • Chi%20thi%2015%20cua%20chinh%20phu.pdf Tải về
Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19