Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng khẩu trang Phòng lây nhiễm nCoV

Cập nhật lúc: 19:37 08/02/2020

Sử dụng khẩu trang Phòng lây nhiễm nCoV

Link Video: Virus corona nCoV và những việc cần làm ngay: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/video-virus-corona-ncov-va-nhung-viec-can-lam-ngay

Nguồn website Bộ Y Tế: https://www.moh.gov.vn/