Trưởng phòng: Võ Trung Dũng
Năm sinh: 1963
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Toán
Chuyên ngành: Sư phạm Toán học
Chỉ đạo chung mọi hoạt động của ngành; 
Bí thư Chi bộ Phòng GD&ĐT, chỉ đạo công tác Đảng trong chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Chỉ đạo các công tác: Tổ chức cán bộ, thanh tra, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, ứng dụng CNTT, xã hội hóa giáo dục.
Điện thoại:               Di động: 0989813999                ;               cố định: 05003665859
Email: trungdung09@gmail.com;  vtdung01@yahoo.com
   
Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Cúc Hoa
Năm sinh: 1970
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Phụ trách và chỉ đạo công tác: 
chuyên môn bậc Mầm non, Giáo dục dân tộc, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, công tác Thi đua - Khen thưởng
Điện thoại:                      Di động: 09782637037;                   cố định: 05003637499
Email: hoangthicuchoa@yahoo.com.vn
   
Bộ phận chuyên môn: Thái Thị Hường
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Ngữ văn
Phụ trách chuyên môn cấp Trung học cơ sở;
Xây dựng Kế hoạch tổ chức các kỳ thi khảo sát chất lượng, thi học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, kiểm tra học kỳ,
tổng hợp báo cáo kết quả các kỳ thi và kiểm tra; phụ trách công tác dạy thêm – học thêm trong và ngoài  nhà trường.
Điện thoại:        Di động: 0982 828 438;         cố định: 0500 3637 075   
Email: thaihuongbt@gmail.com
    
Bộ phận Chuyên môn: Hoàng Nguyên Tân
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
Chuyên ngành: Tiểu học
Phụ trách: Phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học, công tác Giáo dục dân tộc, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;
Công tác bàn giao chất lượng của ngành.
Điện thoại:   Di động: 0983348116;       cố định: 0500 3637 499    
 Email: hoangtanpgd@gmail.com
  
  Bộ phận chuyên môn: Nguyễn Thúy Uyên Linh
  Năm sinh: 1979
  Chức vụ: Chuyên viên 
  Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm 
  Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non 
  Phụ trách chuyên môn bậc học Mầm non.
  Phụ trách các nội dung liên quan đến chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác tuyển sinh bậc học MN
  Điện thoại:        Di động: 0943 106 078;      cố định: 05003 637 075   Email: uyenlinhnguyen1979@gmail.com
  
 
 Bộ phận TĐKT - CNTT: Lương Chí
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành:  Toán
Phụ trách: Phụ trách Thi đua - Khen thưởng và CNTT toàn ngành.
Điện thoại: Di động: 0934 808029; cố định: 0500 3637 499         Email:  luongchildc@gmail.com
 
Bộ phận Hoạt động GDNGLL: Nguyễn Thanh Hưng
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
Chuyên ngành: Tiểu học
Phụ trách các hoạt động:  Giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chấtY tế học đường
Đoàn – Đội, phụ trách công tác thư viện, thiết bị.
Điện thoại: Di động: 0906 411 788; cố định: 0500 3635 691     Email:  hungpgd79@gmail.com
 
Bộ phận Giáo dục thường xuyên: Trương Quốc Toản
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Sư phạm Toán - Tin
Phụ trách: Phổ cập giáo dục; trung tâm học tập cộng đồng; Khuyến học
Điện thoại:    Di động: 0984949569;    cố định: 05003635691    
 Email:  toanctdk07@gmail.com
  Bộ phận Tài vụ:       Nguyễn Thị Bình
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
Chuyên ngành: Kế toán
Phụ trách: Công tác Tài vụ của ngành.
Điện thoại: Di động: 0124 777 5599   ; cố định: 05003637016  Emailnguyenbinh@yahoo.com.vn
 
 
 
Bộ phận Văn thư: H Juôn Niê Siêng
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp văn thư
Chuyên ngành: Văn thư
Phụ trách: Công tác văn thư lưu trữ
Điện thoại: Di động: 
0982082425;       cố định: 05003637016     Email: 
 caotram89@gmail.com
THƯ VIỆN ẢNH