Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

Cập nhật lúc: 21:30 01/04/2016

  • Tệp tin đính kèm:

  • 07_2016_TT_BGDDT.pdf Tải về