Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật lúc: 21:05 02/01/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • 117_signed.pdf Tải về
Về phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"