Văn bản hợp nhất Thông tư 22 và Thông tư 30 về ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học

Cập nhật lúc: 22:58 27/11/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • 4100_TT%2003%20van%20ban%20hop%20nhat%20ban%20hanh%20quy%20dinh%20danh%20gia%20hoc%20sinh%20TH.pdf Tải về
Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học