PHÒNG GD-ĐT KRÔNG ANA
 
I. Phòng Giáo dục và Đào tạo
 

Trưởng phòng: Võ Trung Dũng

Năm sinh: 1963
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Toán
Chuyên ngành: Sư phạm Toán học
Chỉ đạo chung mọi hoạt động của ngành; 
Bí thư Chi bộ Phòng GD&ĐT, chỉ đạo công tác Đảng trong chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Chỉ đạo các công tác: Tổ chức cán bộ, thanh tra, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, ứng dụng CNTT, xã hội hóa giáo dục.
Điện thoại:               Di động: 0989813999                ;               cố định: 05003665859
Email: trungdung09@gmail.com;  vtdung01@yahoo.com

  

 Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lỡi

Năm sinh: 1974
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 
Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cấp Tiểu học; 
Phụ trách và chỉ đạo công tác: 
Đảng, đoàn thể, thanh tra, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Điện thoại:                    Di động: 0911426878;                cố định: 05003637369
Email: nguyenvanloi.k97@gmail.com
 

 
 

 

Phó Trưởng phòng:  Hoàng Văn Loan
Năm sinh: 1977
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Sư phạm Toán
 Chỉ đạo trực tiếp chuyên môn cấp trung học cơ sở;
Phụ trách và chỉ đạo các công tác: Công nghệ thông tin, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, thống kê – tổng hợp, cấp phát văn bằng, kiểm định chất lượng, giáo dục thường xuyên.
Điện thoại:                 Di động: 0979 797 353;                   cố định: 
Email: loanhv@krongana.daklak.gov.vn;     hoangloank23a@yahoo.com.vn;       loanpgdkrongana@gmail.com.vn

 

 

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Cúc Hoa
Năm sinh: 1970
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Phụ trách và chỉ đạo công tác: 
chuyên môn bậc Mầm non, Giáo dục dân tộc, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, công tác Thi đua - Khen thưởng

Điện thoại:                      Di động: 09782637037;                   cố định: 05003637499
Email: hoangthicuchoa@yahoo.com.vn
   

 

Chủ tích Công đoàn Giáo dục: Nguyễn Thị Mỹ Hoàn
Năm sinh: 1974
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh
Phụ trách các hoạt động Công đoàn của ngành Giáo dục thuộc quản lý của Phòng GD&ĐT huyện;
Tổ chức các hoạt động mang tính phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn của Phòng GD&ĐT.
Điện thoại:     Di động: 0905622572;              cố định:   05003 635 691   
Email: 

 

 

Bộ phận chuyên môn THCS: Lê Thị Bảo Thi

Năm sinh: 1984
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Hóa học
Phụ trách chuyên môn cấp Trung học cơ sở;
Phụ trách các công tác: Quản lí cấp phát văn bằng, kiểm định chất lượng giáo dục, công nghệ thông tin. Phụ trách Cụm chuyên môn THCS số 1.
Điện thoại:        Di động: 0902445788;                 cố định: 05003637499
Email: newthtrung80@yahoo.com.vn 

    

 

Bộ phận Chuyên môn Tiểu học: Hoàng Nguyên Tân

Năm sinh: 1986
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
Chuyên ngành: Tiểu học
Phụ trách: Phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học, công tác Giáo dục dân tộc, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và công tác bàn giao chất lượng của ngành
Điện thoại:               Di động: 0983348116;               cố định: 0500 3637 499

 

 

  Bộ phận chuyên môn Mầm non: Nguyễn Thị Xuân Nhi
  Năm sinh: 1971
  Chức vụ: Chuyên viên
  Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
  Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
  Phụ trách chuyên môn bậc học Mầm non, Thủ quỹ cơ quan.
  Điện thoại:               Di động: 0934781699;               cố định: 05003637016   Email: ngthxnhi@yahoo.com.vn

  

 Bộ phận Tổng hợp – Tổ chức cán bộ:  Bùi Thị Hồng Thương
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành:  Tiếng Anh
Phụ trách: Phụ trách thống kê, tổng hợp, công tác tổ chức cán bộ.
Điện thoại: Di động: 01278655545; cố định: 05003635691
Email: 

 

 Bộ phận TĐKT - CNTT: Lương Chí
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành:  Toán
Phụ trách: Phụ trách Thi đua - Khen thưởng và CNTT toàn ngành; phụ trách Cụm chuyên môn THCS số 1.
Điện thoại: Di động: 0934 808029; cố định: 0500 3637 499

Email:  

Bộ phận Hoạt động GDNG lên lớp: Nguyễn Thanh Hưng
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
Chuyên ngành: Tiểu học
Phụ trách các hoạt động:  Giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chấtY tế học đường, phòng trào văn hóa – văn nghệ, Đoàn – Đội, phụ trách công tác thư viện, thiết bị; phụ trách công tác khuyến học.
Điện thoại: Di động: 0906 411 788; cố định: 0500 3635 691

Email:  

 

 

  Bộ phận Tài vụ:       Nguyễn Thị Bình

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Kế toán

Trình độ đào tạo: 

Chuyên ngành: Kế toán

Phụ trách: Công tác Tài vụ của ngành.

Điện thoại: Di động: 0905418104; cố định: 05003637016

Email: 

 

  

Bộ phận Giáo dục thường xuyên: Trương Quốc Toản

Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Sư phạm Toán - Tin
Phụ trách: Phổ cập giáo dục; trung tâm học tập cộng đồng; Khuyến học
Điện thoại:               Di động: 0984949569;               cố định: 05003635691

          

 

Bộ phận Văn thư: Cao Mỹ Huyền Trâm

Năm sinh: 1989
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp văn thư
Chuyên ngành: Văn thư
Phụ trách: Công tác văn thư lưu trữ
Điện thoại:               Di động: 
0982082425;               cố định: 05003637016

            

Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa

v

v

v

v

v

v

v

 
Số lượt truy cập:
825406
 
Đang trực tuyến:
688
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA

  Trụ sở: Số 11 Lê Duẩn - Thị trấn Buôn Trấp - Huyện Krông Ana - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3637016 - 0500.3635691

Bản đồ trực tuyến Google Maps