NGÂN HÀNG ĐỀ THI
16/12/2015, 23:27

Năm học 2010-2011

Bộ đề thi khối 9: Nhấn vào đây để xem và tải về


Năm học 2011-2012

Bộ đề thi của khối 6: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 7: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 8: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 9: Nhấn vào đây để xem và tải về


Năm học 2012-2013

Bộ đề thi của khối 6: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 7: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 8: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 9: Nhấn vào đây để xem và tải về


Năm học 2014 - 2015

Bộ đề thi của khối 6: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 7: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 8: Nhấn vào đây để xem và tải về

Bộ đề thi của khối 9: Nhấn vào đây để xem và tải về


19/07/2014, 23:36
 Đề thi HK1 - Môn Toán - Năm học 2013 - 2014
07/03/2013, 08:46
De Toan
07/03/2013, 08:46
Bộ đề kiểm tra các môn cấp THCS (có đầy đủ ma trận và hướng dẫn chấm)
07/03/2013, 08:46
Bộ đề kiểm tra cấp Tiểu học
Từ điển tổng hợp
Anh-Pháp-Việt-Nôm-Hoa

v

v

v

v

v

v

v

 
Số lượt truy cập:
825423
 
Đang trực tuyến:
705
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA

  Trụ sở: Số 11 Lê Duẩn - Thị trấn Buôn Trấp - Huyện Krông Ana - Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500.3637016 - 0500.3635691

Bản đồ trực tuyến Google Maps